Er der være retningslinjer for, hvornår og hvordan et sprint skal defineres?

Sekretariatschef, OS2-sekretariatet
28-01-2019
Spørgsmål

Er der være retningslinjer for, hvornår og hvordan et sprint skal defineres?

Svar

Sekretariatschef, OS2-sekretariatet
28-01-2019

Vi vedligeholdt tidligere en projektmodel i OS2 men da kommunerne har egne metoder blev det omsonst at vedligeholde noget som ikke blev brugt. Anbefalingen at man benytter en projektmodel og så er det op til den eller de kommuner som er drivkraften at beslutte hvilken metode.

Dermed er det op til projektorganisationeni form af styregruppe, koordinationsgruppe og eventuelle faggrupper at definere hvilke retningslinjer der følges i forbindelse med sprints. Såfremt man ønsker at anvende sprintbaseret udvikling.