Har OS2 jurister mm, der kan stille op – eller er det kommunerne der skal byde ind med…

Spørgsmål
Faggruppe: Jura OS2-fællesskabet
Sekretariatschef, OS2-sekretariatet
27-11-2018
Spørgsmål

Har OS2 jurister mm, der kan stille op – eller er det kommunerne der skal byde ind med ressourcer, såfremt der bliver behov for dette?

Svar

Sekretariatschef, OS2-sekretariatet
27-11-2018

OS2 har ikke direkte adgang til jurister eller andet. Her er vi afhængige af at kommunerne byder ind med ressourcer. Det sker typisk i kraft af styregruppen. Alternativt kan bestyrelsen aktiveres.

Vi har et lille budget centralt til indkøb af konsulentassistance, dette kan bestyrelsen aktivere såfremt formålet er tværgående for fællesskabet og ikke produkt specifikt. Skal der indkøbes bistand specifikt på en løsning skal økonomien løftes af projektet.