Hvor meget styrer/blander OS2 sig i driften af de enkelte OS2komponenter? Har I noget koordinerende/opsamlende eller er det de enkelte kommuner, der helt selv står for driftsaftaler og opfølgning på samme overfor driftsleverandøren.

Spørgsmål:

Hvor meget styrer/blander OS2 sig i driften af de enkelte OS2komponenter? Har I noget koordinerende/opsamlende eller er det de enkelte kommuner, der helt selv står for driftsaftaler og opfølgning på samme overfor driftsleverandøren.

Her afhænger det meget af løsningen. Er der tale om en ”cloud”-løsning som f.eks. Kitos, Kravmotor, Autoproces står OS2 for driftsaftalen og opfølgning på denne. Det er styregruppen sammen med koordinationsgruppen som har ansvaret for driftsaftalen.

For løsninger som er on-premise har den enkelte kommune det fulde ansvar for driftsaftale. Her er Rollekataloget et eksempel. OS2 kan via styregruppen selvfølgelig forhandle en tværgående aftale med en leverandør. Ønsker man at påvirke dette er man velkommen til at indstille til dagsorden. Alle kan bidrage med ønsker via sekretariatet og koordinationsgruppen.

Til sidst er der indbygget formkrav i produktniveauerne. For niveau 1 er det et dokumentationskrav af driftssetup, det er teknikker til teknikker så man ved hvilken servertype osv. software skal afvikles på. For niveau 2 er der et krav om at drifts og vedligeholdelses setup skal beskrives altså det ska være tydeligt hvilke leverandører man kan få hjælp af, hvad det koster osv.

Log ind

CAPTCHA
Da vi ikke har en robot til at slette spam forsøger vi at sikre os. Dette spørgsmål er en test for at se om du er en menneskelig besøgende.