Hvordan fungerer OS2s fordelingsnøgle for kommunestørrelser?

Dokument

Den model OS2 anvender til at indplacere kommuner efter størrelse i takstmodeller er:

Størrelse

Antal borgere

Lille

under 25.000

Mellem

mellem 25.000 og 60.000

Stor

mellem 60.000 og 120.000

Meget stor

over 120.000

Det er en afprøvet model og giver en fair fordeling mellem landets kommuner.
I DK er der med udgangspunkt i 2019 borgertal:

  • 17 lille
  • 56 mellem
  • 21 stor
  • 4 meget stor 

Hvordan fungerer OS2s fordelingsnøgle for kommunestørrelser?

Dokument
Forfatter: Rasmus Frey