hvordan håndteres medindflydelse i projekter? Større og stærkere kommuner kunne tænkes at…

Sekretariatschef, OS2-sekretariatet
19-06-2019
Spørgsmål

hvordan håndteres medindflydelse i projekter? Større og stærkere kommuner kunne tænkes at fremme egne interesser og dermed er det måske svært for mindre kommuner at komme til orde.

Svar

Sekretariatschef, OS2-sekretariatet
19-06-2019

Alle har ret til medindflydelse og ønsker man at blive hørt så skal man høres. Åbenhed og transparens er nøgleord i OS2. Koordinationsgrupper, faggrupper og styregrupper har en pligt til at være åbne overfor alle. Se OS2s code of conduct, https://os2.eu/side/code-conduct

Det er selvfølgelig sådan, at det er dem som byder sig til og vælger at være aktive også opnår indflydelsen. Men alle kan få den indflydelse de måtte ønske, blot de byder sig til og yder bidrag. Råber man op så bliver man også hørt. Der er ligelides rig mulighed til at indgå i arbejdsgrupper omkring et projekt/produkt hvis man ønsker dette. Grupperne er sjældent overbemandede så der er næsten altid plads til flere.

Hvis man føler man ikke bliver hørt så skal man gøre opmærksom på dette. Enten til styregruppe eller til OS2s sekretariat. Sidste eskaleringspunkt er OS2s bestyrelse.