Hvorfor placere sit open source produkt i OS2?

Hvorfor placere sit open source produkt i OS2?

Det kan være meget rart med lidt begrundelse for hvorfor man skal vælge at placere en løsning man har fået udviklet som et open source produkt i OS2-fællesskabet. I denne vejledning har vi samlet de vigtigste argumenter.

Generelt opsamles og dokumenteres der via OS2 en masse viden om at tage ejerskab, organisere og drive digital projekter. Viden som kommer alle til gavn og som letter arbejdet når man gerne vil samarbejde. Holder man sig til de standarder som man er blevet enige om i OS2 kan man bruge sin egen tid til at fokusere på løsningen fremfor aftaler og alt muligt andet.

I OS2 har vi etableret organisering og fælles governance-model

Et væsentligt argument er at de aktive medlemmer af OS2 siden 2012 har opsamlet viden og efaring om hvad der kræves når man tager ejerskab og ansvar for sin egen løsning. Hvad der skal til for at en løsning bliver holdt aktuel og bliver udbredt til andre med samme behov.

Den erfaring ligger til grund for OS2s governancemodel hvor produkter indplaceres på niveau 1,2 eller 3 og herefter skal efterleve en række krav. Det er af stor værdi for open source løsninger i det offentlige at vi kan deles om en solid organisering.

Det er også grunden til at OS2 i dag er en forening hvor der betales kontingent. Et kontingent som betyder at vi har et fælles sekretariat med 2 årsværk. Et sekretariat som vedligeholder OS2s værktøjskasse samt står til rådighed for OS2-produkter og medlemmer.

Det kan betale sig at centralisere dele af styringen omkring et open source produkt så man selv kan fokusere på selve løsningen.

OS2s sekretariat

I sekretariatet kan vi b.la. hjælpe med:

 • Kommunikation
  • Udarbejde artikler, nyheder og andet materiale Nyhedsbreve, hjemmeside, LinkedIn osv.
 • Arrangementer
  • Planlægge, markedsføre og afvikle
 • Support til OS2s værktøjskasse
  • Jira, Github, OS2loop, Hjemmesiden osv.
 • Opfyldelse af governancekrav
  • Skabeloner, vejledninger osv. Koordinering Koordinationsgrupper, faggrupper osv.
 • Styregruppebetjening
  • Dagsordner, referater osv. Administration af økonomi og tilslutning

En service som følger med når man er medlem af foreningen OS2 og vælger at placere prouktet open source i OS2.

OS2s værktøjer

I OS2 har vi forholdt os til hvor vi samarbejder og hvordan vi agere åbent. Derfor stiller vi de nødvendige digitale redskaber til rådighed.

Jira er den platform hvor projektets backlog (fejl og udviklingsønsker) vedligeholdes og prioriteres. Det er her projektets interessenter koordinere og holder styr på og planlægger opgaver. En stor del af leverandørdialogen udføres også via Jira platformen. Der sikres synlighed, samling og dokumentation når udvikling styres via den fælles platform.

Confluence er en wiki platform som er knyttet til Jira. Her kan man samarbejde om dokumentation.

Hjemmesiden indeholder projektrum så der kan kommunikeres i tilknytning til et specifikt produkt. Man kan oprette blogindlæg (nyheder), arrangementer, dokumenter (fil upload) og wiki sider som tilknyttes produktet. Man kan tilmelde sig notifikationer på f.eks. et specifikt produkt og dermed modtage en email når der er nyt materiale tilgænglig om pågældende. Derudover fungere hjemmesiden også som generel informations og kommunikationsplatform i OS2.

Faq.os2.eu er en løsning til spørgsmål / svar samt vejledninger. Det er en løsning som gør det nemt at fremsøge viden om specifikke emner. Samt gør det nemt at hjæpe hinanden. Du læser højst sandsynlig denne vejledning på faq.os2.eu.

Github er den platform vi anvender til at holde styr på koden bag OS2-produkterne. Det er både et sted at udstille koden til omverden men i lige så høj grad et samarbejdsværktøj som håndtere versionstyring og dialogen udviklere i mellem.

OS2s som markedsføringsplatform

Et andet vigtigt argument er at OS2 er et kendt brand og ønsker man at udbrede kendskabet til produktet så kan OS2 være en løftestang til øget udbredelse. I OS2 har vi aktiv kommunikation via nyhedsbreve, sociale medier og hjemmesiden. Vi sætter ofte skarpt fokus på produktporteføljen. OS2 afholder ofte egne arrangementer og har ofte taletid på konferencer og ligende.

OS2 hjælper med at sælge produktet til andre og dermed til at sikre en endnu mere solidt fundament omkring organiseringen og den fremtidige videreudvikling.

OS2 og leverandørerne

Der er tilknyttet rigtig mange leverandører til OS2. Leverandører som alle har indgået en partneraftale og dermed tilkendegivet at de vil levere indefor de rammer OS2 opsætter samt vil efterleve OS2s code of conduct. OS2 kan dermed hjælpe i forhold til valg af leverandør.

Vejledningssamlinger

Om vejledningen

Log ind

CAPTCHA
Da vi ikke har en robot til at slette spam forsøger vi at sikre os. Dette spørgsmål er en test for at se om du er en menneskelig besøgende.