Før bestilling af udvikling, bør opgaver i JIRA som minimum indeholde pkt. 1-5. Punkterne 6-9 er punkter som leverandøren med fordel kan/bør udfylde, i forbindelse med estimering og oplæg/tilbud.   

 1. Opgavetitel 
 2. Beskrivelse
 • Hvad?
 • Hvorfor?
 • Hvem?
 1. Brugerhistorie(r)
 • Trinvis beskrivelse af brugerens handling, motivation og udbytte.
 1. Acceptkriterier
 2. Krav til dokumentation
 • Evt. integrationsoverblik (tekst/diagrammer)
 • Teknisk implementeringsguide/installationsvejledning
 • Superbrugerguide
 • README’s
 • Kodekommentarer
 • PR og commit beskeder
 1. Evt. startbetingelser
 2. Evt. kritiske integrationer til andre systemer
 3. Henvisning til placering i Github og overblik over kodeakitekturen 
 4. Ansvarlig for eksternt code review i forbindelse med pull-request/merge

 

 

 

Forfatter: Thomas Gjerulff