Når man tilslutter sig et produkt-samarbejde i OS2 falder prisen så i forhold til hvor…

Spørgsmål
Emne: OS2-produkt
Faggruppe: OS2-fællesskabet
Sekretariatschef, OS2-sekretariatet
19-03-2021
Spørgsmål

Når man tilslutter sig et produkt-samarbejde i OS2 falder prisen så i forhold til hvor mange der tilslutter sig?

Svar

Sekretariatschef, OS2-sekretariatet
19-03-2021

Typisk vil det være sådan at hvis flere tilslutter sig end hvad der er forudsat ift. budgettet. Vil der efterfølgende i fællesskabet blive taget en beslutning om hvorvidt man ønsker at anvende midlerne til at skrue op for udvikling, eller til at reducere vederlaget det efterfølgende år.

Men f.eks. i OS2kle har man en trappemodel hvor det årlige vederlag automatisk falder ved X antal flere tilsluttede. Her skyldes det at udgiften til vedligehold ligger helt fast.

Er det derimod fundraising til konkrete udviklingsprojekter hvor der foreligger en fast pris fra en leverandør. Ja så betales en lige andel af denne faste pris. Stiger antallet af tilsagn, ja så falder prisen for den enkelte.