Anmeld følgende indhold: Kommissorium for en koordinationsgruppe