OS2 – Executive Summary

OS2 – Executive Summary

OS2s formål er: Fællesskabets formål er at udbrede kendskabet til og brugen af open source i danske kommuner, regioner og statslige institutioner. Fællesskabet skal sikre en governance ramme for open source i det offentlige samt muliggøre teknisk udveksling og videndeling. OS2 er et åbent fællesskab. Den bagvedliggende filosofi skal fremme samarbejde, deling og digital udvikling ved at: 

 • skabe og dele relevante digitale løsninger og resultater i det offentlige til gavn for borgere.
 • skabe og dele udviklingskraft og blive en del af relevant udvikling i andre fællesskaber.
 • opretholde det juridiske ejerskab til den kildekode, content og dokumentation som fællesskabet får udviklet eller som fællesskabets medlemmer donerer til OS2.
  • Et ejerskab som sikres igennem brugen af open source licensformer.
 • agere åbent og fremme Open Source og Open Content. 
 • frigøre informationer og systemer og synliggøre viden og placere dem i en kontekst, der giver mening for medarbejdere og borgere.
 • skabe bedre og/eller billigere digitale løsninger. 

 

Forventninger og krav til det enkelte medlem er baseret på, i hvor høj grad man selv ønsker at gå aktivt ind i projekterne. Vi forventer ikke at alle medlemmer er aktive men vi arbejder for at så mange som muligt er aktive. Det skal simpelthen ikke kunne betale sig at lade være.

 

Forpligtigelserne opstår når man har valgt at udøve sin indflydelse og stile sin viden til rådighed via styregruppe, koordinationsgruppe eller faggruppe.

 • Styregruppe vil typisk være beslutningstageren.
 • Koordinationsgruppe vil typisk være digitaliseringskonsulenten, projektlederen osv.
 • Faggrupper vil typisk være it-arkitekten eller fagpersonen som arbejder med den specifikke løsninger

Forpligtigelser opstår også når man bringer et behov eller en ide ind i fællesskabet fordi det giver mening at løfte i flok og skabe en tværkommunal løsning. Eller hvis man har skabt en løsning som er så god at den skal deles med andre.

 

Der er flere årlige arrangementer omkring alle produkter plus vi afholder temadage (senest omkring lokal rammearkitektur). Her deltager man hvor det giver mening. Så er der det årlige årsmøde med generalforsamling. På årsmødet har vi et ønske om at en stor andel af medlemmer deltager og gerne med en beslutningstager. Det er her retningen sættes og bestyrelsen påvirkes. Næste gang er den 30/4 i omegnen af Fyn.

 

Vi forventer at man som minimum udpeger en kontaktperson i egen organisation så vi har et bindeled. Vi forventer også at vedkommende formår at videreformidle og aktivere OS2-medlemskabet i egen organisation. Her står sekretariatet selvfølgelig til rådighed som en forlænget arm.

Følgende overvejelser bør man have i forbindelse med sit OS2-medlemskab:

 • Brug det som giver mening.
 • Spørg med jævne mellemrum om der er produkter i OS2-porteføljen der giver mening.
 • Når I går med udfordringer i organisationen overvej om i sammen med andre via OS2 kan løse jeres udfordring.
 • Opbyg kompetencer med OS2.

Vejledningssamlinger

Om vejledningen

Log ind

CAPTCHA
Da vi ikke har en robot til at slette spam forsøger vi at sikre os. Dette spørgsmål er en test for at se om du er en menneskelig besøgende.