Dokumentsamlingen

I OS2s organisering er det et ønske at styrke produkterne og projekterne i OS2 og sikre en ensartet håndtering af produkterne og projekterne, for derigennem bedre at kunne akkumulere viden og erfaring fra gennemførte projekter.

Hvorfor der arbejdes med en tydelig opdeling af projekterne og en deraf tydeligere opdeling af de produkter projekterne skaber og den governance disse produkter er omfattet af, en produkt opdeling. Vedligehold og drift af forretningskritiske løsninger for et antal kommuner stiller andre krav til governance end mindre komponenter og løsninger bygget og driftet lokalt.

Via niveau opdeling og tydelige krav vil projekterne og produkterne bedre kunne understøttes.

OS2-fællesskabets governancemodel indeholder en indeling i 3 produkt- og projektniveauer.

  • Niveau 1 (N1)
  • Niveau 2 (N2)
  • Niveau 3 (N3)

For de tre niveauer er gældende at for hvert niveau et projekt eller produkt går op, vil kravene stige. Dvs. at krav til dokumentation, organisering, kommunikation mv. vil øges for hvert niveau.
 Dertil kommer at med niveauerne N2 og N3 vil kravene til tilbagemelding til bestyrelsen øges, ligeledes kravene til styring af projekterne.

I denne samling gennemgås de tre niveauer. Ved gennemgangen af de enkelte niveauer vil der være fire gennemgående temaer (links i højre kolonne):

  1. Relevans
  2. Formkrav
  3. Governance
  4. Strategisk sammenhæng

Niveauerne bygger oven på hinanden, dvs. at for N2 vil kravene til relevans fra N1 være indbygget i N2 og det i N2 beskrevne, vil bygge videre på det beskrevne i N1. Tilsvarende for de øvrige temaer.

Derved vil et projekt, der indledningsvis er kategoriseret som N1, kunne udvikle sig til et N2 produkt, da det opfylder kravene til N2, men skal ikke organiseres forfra, beskrives på ny. Det allerede gjorte arbejde udvides blot med de tillæg der er nødvendige under N2.

Der vil i gennemgangen af de tre niveauer, derfor ikke være en gentagelse af det tidligere, under hvert tema, beskrevne, det forudsættes indbefattet.

Dokumentsamlingen
Ejer: Rasmus Frey
Version: 1.0
Godkender: OS2-bestyrelsen og generalforsamlingen
Godkendelsesdato:
Revisionsdato: