Formål

Dette notat beskriver det led i produktionskæden, som omhandler code review før ny kode føjes til et OS2-produkts kildekode. Formålet er at understøtte samarbejdet mellem OS2-leverandører, der bidrager til produktudvikling og i forlængelse heraf review af ny kode.  

 

Baggrund

Review af ny kode er afgørende for kildekodens og produktets kvalitet, og medvirker til at reducere operationelle- og sikkerhedsmæssige risici. Når review af ny kode gennemføres af en ekstern samarbejdspartner, højnes kvaliteten af reviewarbejdet, hvilket øger sandsynligheden for at opdage og rette fejl, før de føjes til kildekoden. Herunder styrker faste procedurer for eksternt code review, den fælles opmærksomhed på kildekodens omfang, herunder det fælles ejerskab omkring kildekodens beskaffenhed.

 

Estimering

Når en ny udviklingsopgave estimeres, indregnes bedste bud på tidsforbrug til eksternt review. Dette gøres for at sikre at der i budgetteringen af opgaven, er taget højde for alle udgifter. Som en del af tilbudsprocessen specificeres og tilføjes leverandørens estimater på den konkrete opgavebeskrivelse i JIRA, og relevante reviewpartnere (OS2-leverandører) tagges på opgaven.

 

Procesplan

  1. Opret pull-request fra den relaterede branch
  2. Anmod om internt code review
  3. Gennemfør internt code review
  4. Gennemfør bruger/kundetest 
  5. Ret evt. opdagede fejl og gentag bruger/kundetest
  6. Opnå godkendelse fra bruger/kunde
  7. Anmod om eksternt code review fra OS2-leverandør
  8. Gennemfør eksternt code review
  9. Reviewpartneren godkender, anmoder om ændringer eller afviser pull-request
  10. Tilføj ændringer, gentag code review og/eller flet (merge) godkendt kode

 

Forfatter: Thomas Gjerulff