Ved videreudvikling af OS2-løsningerne – er det så ”alene” OS2 der styrer og følger op …

Spørgsmål
Sekretariatschef, OS2-sekretariatet
27-11-2018
Spørgsmål

Ved videreudvikling af OS2-løsningerne – er det så ”alene” OS2 der styrer og følger op (Styregruppe og koordineringsgruppe osv.) eller er der anden styring?

Svar

Sekretariatschef, OS2-sekretariatet
27-11-2018

Når der videreudvikles på kerneløsningen er det som udgangspunkt OS2 der styrer og følger op. Men igen kan der være forskel på løsningstype. En ”cloud”-løsning findes kun i en driftsversion og dermed indeholde den heller ikke varianter, her vil det typisk være OS2 som styrer al videreudvikling. On premise løsninger kan indeholde lokale tilpasninger som ikke er en del af kernen og her følger OS2 ikke op. Produktniveauet har også noget at sige da der for en niveau 1 løsning ikke er samme grad af OS2governance som for N2 og N3. Så på N1 er styring i langt højere grad lagt over på den enkelte og på leverandør.

Alt videreudvikling til kerneproduktet skal koordineres med OS2-governancedelen (koordinationsgruppe). Men ikke alt igangsættes af OS2. Den enkelte kommune kan også igangsætte videreudvikling og her hviler ansvaret med styring og opfølgning på den denne og leverandøren. Så man kan sige at ansvaret er hos opgavestiller. Opgavestiller har også ansvaret for dialogen med koordinationsgruppen og evt. sekretariatet.

Til sidst er det muligt for alle at byde ind med ønsker til videreudvikling og bede styre- og koordinationsgruppe om at prioritere disse ønsker for det fælles budget. Såfremt der selvfølgelig er et fælles budget til formålet, det er kun tilfældet hvis styregruppen har sikret et sådan via en tilslutningsaftale.