Vejledning til OS2-fællesskabet for nye eller interesserede offentlige myndigheder

Dokument

Frustrationen kan være håndgribelig, hvis du mangler den rette it-løsning til it- og digitaliseringsafdelingen eller andre steder i din offentlige myndighed. Uanset om det er en mindre komponent, et API, en app eller et mere omfangsrigt system. Det kan du bruge OS2-fællesskabet til at få eller skabe.

 

Ønsker og genvinster

Ønskerne til OS2s it-løsninger kommer fra de offentlige medlemsorganisationer. OS2 er en forening, som lægger vægt på, at it-løsninger skal gå fra at være leverandørstyret eller kundetilpasset til at være kundestyret.

Ambitionerne for de enkelte løsninger sættes decentralt af medlemmernes medarbejdere. Du kan være med i arbejdsgrupperne til en it-løsning og få direkte indflydelse på videreudviklingen.

Gevinster ved at samarbejde på tværs:

  • Hver eneste OS2-løsning er bygget ud fra et fællesoffentligt behov. Og laver du en lokal videreudvikling, vil vi meget gerne have den på løsningens Github, så flere kan få glæde af den.
  • Fælles drift fra en leverandør, som kender løsningen godt, kan være en mulighed for jer (eksempel fra OS2faktor). Men du kan også vælge egen leverandør eller at drifte lokalt.
  • Flere offentlige myndigheder deler udgifterne, når de underskriver det enkelte produktets tilslutningsaftale (eksempel på en tilslutningsaftale er OS2autoproces).
  • Indsigt i kildekoden og kontrol af egen it-infrastruktur.

 

Kom i gang som medlem

Kontingentet for offentlige medlemmer er på 25.000 kr. ekskl. moms per år. Du skal sende underskreven tilslutningsaftale til sekretariatet på os2@os2.eu. Vi sender den til bestyrelsesformanden til underskrift og så er formalia på plads.

Det, der sker herefter, er, at sekretariatet opretter en medlemsprofil og du kan komme i gang med at tage et produkt i brug og deltage i styre-, koordinations-, eller faggrupper. Du kan kontakte grupperne direkte (kontaktpersonerne finder du under produktets WIKI-fane) eller OS2-sekretariatet på os2@os2.eu, hvis du vil deltage i en gruppe og få direkte indflydelse på et produkt. Aktiviteten i grupperne svinger, men du skal nok regne omkring fire møder af en times varighed per år. Spørg evt. arbejdsgrupperne inden du melder dig til.

Mange produkter har en tilslutningsaftale med en årlig eller halvårlig pris. Prisen går til vedligehold og lettere videreudvikling af løsningen og nogle gange også til projektledelse.

 

Governance for foreningen OS2

OS2 arbejder med en fast governance inddelt i tre niveauer, hvor tre er højste i modenhed, bl.a. målt i forhold til velfungerende arbejdsgrupper, modenhed af kilde og dokumentation.

Kontigentet fra din offentlige myndighed går til at have et OS2- sekretariatet og til udgifter til foreningens drift. Medlemmer har stemmeret på den ordinære generalforsamling, som ligger i foråret.

 

Er du interesseret, kan du tage fat i sekretariatschef i OS2-fællesskabet, Rasmus Frey, på os2@os2.eu eller per telefon 3115 4525.

Vejledning til OS2-fællesskabet for nye eller interesserede offentlige myndigheder

Dokument
Forfatter: OS2s-sekretariatet