Dokument

Det forventes at man benytter OS2s Jira og definitioner for den gode opgavebeskrivelse. Udviklingsønsker beskrives af anvenderne som en Story i projektets JIRA.

En user story består af:

  • Som "rolle" ønsker jeg "behov" (skrives i Summary-feltet)
  • Således at jeg kan "værdien / acceptancekriterier" (skrives i Description-feltet)

En user story er uafhængig af alle andre user stories, værdifuld for brugeren, kan estimeres i form af indsats, tilpas lille så den kan passe ind i en sprint/iteration og er mulig at teste.

En user story bør også indeholde acceptkriterier som tydeliggøre hvordan løsningen består test / godkendelse.

    Dokument
    Forfatter: Rasmus Frey