Den følgende vejledning gennemgår hvordan man opretter et udviklingsønske (issue) på OS2s Jira platform.

 

1. Du ønsker helt sikkert at arbejde med et specifikt projekt. Derfor er det første du gør at klikke dig ind under projektet.

Der klikkes på et projekt i Jira

 

2. Når du er under projektet kan du se en oversigt over eksisterende udviklingsønsker i projektets backlog.

Viser en backlog i Jira

 

3. Her klikker du på + ikonet for opret issue – Herefter kommmer formularen til at oprette et issue frem på skærmen.

Der klikkes på ikonet for opret issue i Jira

 

4. På opret issue formularen er det første man skal forhold sig til hvilket projekt det er til og hvilken issue type der der tale om.

Projektet er automatisk valgt hvis du har klikket på opret knappen fra projektsiden. Jira husker også det seneste projekt du har besøgt og forvælger dette.

Under issue type (aktivitetstype) kan vælges mellem:

Issue type (aktivitetstype)

Kontekst

Select this Avatar Epic (Episk)

Repræsenterer en større gruppe funktionalitet og vil typisk benyttes til at gruppere stories (historik).

Select this Avatar Story (Historik)

Til opgaver med en forretningsværdi til slutbrugeren.

Select this Avatar Bug

Anvendes til fejl.

Select this Avatar Task (Opgave)

Til opgaver der IKKE giver umiddelbar forretningsværdi.

  • Typisk enablers á la dokumentationsartefakter, opsætning af servere, etc. 

Den mest brugte type til et issue er en story. En god story bør følge vejledningen for den gode opgavebeskrivelse.

 

I feltet summary (resume) indtastes hvad det er man ønsker efter skabelonen: Som "rolle" ønsker jeg "behov".

 

I feltet description (beskrivelse) indtastes hvilken værdi der tilføres efter skabelonen: Således at jeg kan "værdien / acceptkriterier". Beskrivelsesfeltet kan også indeholde yderligere information om opgaven.

 

Feltet acceptkriterier er en beskrivelse af hvordan det testes om opgaven er løst tilfredsstillende. Det kan være den forretningsværdi som ønskes opnået.

 

I valglisten priority (prioritet) vælges den umiddelbare prioritet af opgaven.

Opgaver prioriteres efter følgende:

Priority

Kontekst

 Not a priority

Opgaven skal ikke prioriteres.

 Trivial (Triviel)

Opgaven er af triviel karakter og mere eller mindre uinteressant.

Minor Minor (Mindre)

Opgaven har minimal konsekvens og prioriteres derfor lavt.

Major Major (Større)

Opgaven er vigtig og skal derfor prioriteres højt.

 Critical (Kritisk)

Opgaven er af kritisk forretningsmæssig værdi og skal derfor prioriteres meget højt.

  Blocker (Blokker)

Indeholder en blokering som gør løsningen uanvendelig hvis ikke opgaven løses.

 

Labels (nøgleord) kan tilknyttes en opgave hvis der er behov for at gruppere under et eller flere tags. Det kan være nyttigt hvis man f.eks. vil tilkendegive hvilken kommune der har indsendt udviklingsønsket. Eller hvis man f.eks. vil vise at opgaven er vedr. API eller andet. Labels kan oprettes direkte i feltet hvis ikke de eksistere allerede.

 

Feltet attachments (Vedhæftning) kan bruges til at vedhæfte filer med relevant baggrundinformation.

Epic link bruges til at tilknytte opgaven til et Epic. Dette gøres hvis det er en opgave som er en del af en større gruppe opgaver.

 

Til slut klikkes på Create (opret) for at gemme opgaven i projektets backlog. Hvis man har behov for at oprette flere opgaver kan man sætte hak i create another (opret en anden).

 

Forfatter: Rasmus Frey