Governance krav – produktniveauer for OS2-projekter og -produkter

Dokument

Se en kort video om niveauopdelingen.

 

Governance er et af fire gennemgående temaer i OS2s produktniveauer, og det handler om

 • Organisering
 • Spilleregler

 

Minimumskrav

Minimumskrav stiller ikke krav til governance strukturen, og de kan derfor ikke nævnes her..

 

Niveau 1

For at opnå en niveau 1 status skal produktet/projektet oprettes i OS2s porteføljestyring. Der skal ske en løbende koordinering med OS2-sekretariatet, som skal assistere med opfyldelse af krav. Udover det er det vigtigt, at produktet/projektet har en tovholder eller en projektleder. På dette niveau behøver bestyrelsen kun en orientering. Det er desuden et krav, at produktet/projektet omfatter mere en én kommune.

Kortfattet betyder det følgende krav stilles til niveau 1 produkter/projekter:

 • Oprettes i OS2s porteføljestyring
 • Løbende koordinering med OS2-sekretariatet, som assisterer ved opfyldelse af krav
 • Ansvarlig projektleder/tovholder
 • Orientering til bestyrelsen
 • En projektmodel bør anvendes
 • Involverede kommuner: +1

 

Niveau 2

Niveau 2 bygger på krav fra niveau 1 produkter/projekter, men har ekstra krav ovenpå. På niveau 2 skal der bygget arbejdsgrupper i form af en styregruppe og ideelt set også en koordinationsgruppe, der står for udvikling af produkt/projekt. For at opnå et niveau 2 skal bestyrelsen desuden godkende projektet/produktet, og en projektmodel bør være dokumenteres. Det er vigtigt, men ikke et krav, at der foregår et review af tredje part. Ikke mindst skal økonomien til udviklingsarbejdet sikres ved at lave en tilslutningsaftale.

Foruden at produktet/projektet skal over opfylde niveau 1 kravene, skal følgende være på plads for at nå niveau 2:

 • Bestyrelsen godkender projekt/produkt
 • Styregruppe nedsættes
 • Koordinationsgruppe bør dannes
 • Projektmodel bør være dokumenteret
 • Review af kode af 3. part bør foretages
 • Tilslutningsaftale til sikring af økonomien til koordineringsarbejdet bør udfærdiges.

 

Niveau 3

På samme vis som tidligere bygger niveau 3 på krav fra niveau 2 plus nogle yderligere krav. Niveau 3 omhandler i højeste grad styregruppen og økonomisikring.

 • Bestyrelsen godkender styregruppen
 • Bestyrelsen har stemmemajoritet i styregruppen
 • Aftale lavet som sikre økonomi til koordinering og videreudvikling skal udfærdiges
 • Faggruppe(r) etableres

 

 

Governance krav – produktniveauer for OS2-projekter og -produkter

Dokument
Forfatter: Charlotte Heikendorf