OS2 - Offentligt Digitaliseringsfællesskab er et fællesskab, hvor medlemmerne deler programmer og resultater med hinanden via open source licenser. Hvert medlem opnår adgang til en stor pulje af løsninger, der er målrettet kommunerne og andre offentlige myndigheders behov. Det åbne fællesskab betyder, at det enkelte medlems løsninger kan komme både sig selv og andre til gavn i den fælles pulje. 

OS2 er bygget op om principperne:

 • Åbenhed
  Gennemsigtighed er omdrejningspunktet i et åbent fællesskab.
 • Samarbejde
  Vi er bedre og stærkere, hvis vi står sammen.
 • Deling
  Viden og gode løsninger skal deles.
 • Digital udvikling
  Vi vil være bedst, der hvor det giver mening.
 • IP ejerskab og open source licenser
  Undgå leverandør-afhængighed.

 

Læs mere om OS2, organiseringen, produkterne og hvordan du melder dig ind i PDF filen:

Forfatter: OS2-sekretariatet