Workflowet er designet sådan at en bruger kan flytte en opgave til en, hvilken som helst status. Nedenfor kan mapningen til et board ses. 

KanBan backlog status er designet til projekter, som ønsker at bruge backlogfunktionaliteten i et KanBan setup. 


Se billede i fuld størrelse

 

Kolonnerne nedenfor er navngivet ens på tværs af OS2-projekter. I parantes fremgår om det er leverandøren, eller kunden som har ansvaret fra at flytte videre fra den pågældende kolonne.

 


Se billede i fuld størrelse.

 

Her vist som board hvor opgaver kan trækkes mellem de forskelle kolonner.


Se billede i fuld størrelse.