Relevans – produktniveauer for OS2-projekter og -produkter

Dokument

Se en kort video om niveauopdelingen.

 

Relevans er et af fire gennemgående temaer i OS2s produktniveauer.

Niveau 1

Projektets/ produktets relevans stammer fra dets grundlæggende ide og lokale værdi. Men for at være et OS2 projekt/ produkt skal den lokale værdi være beskrevet og kunne overføres til andre kommuner. Dvs. der skal være en potentiel værdi for andre kommuner.

For en OS2-løsning på niveau 1 er derfor gældende:

  • Ideen / løsningen skal skabe lokal værdi.
  • Ideen / løsningen skal have potentiel værdi for andre.

Niveau 2

Produktets relevans stammer fra dets grundlæggende ide, som på N1, men dets værdi har fælleskommunal, fremfor kun lokal værdi. Det betyder at produktet tænkes og beskrives fra start til at have relevans for mange eller alle af landets kommuner, modsat ved N1 hvor produktet initialt er lokalt tænkt og lokalt anvendt. 

Ydermere kræves det at produktet har opbakning fra den lokale linjeledelse i den eller de kommuner, der indgår i projektarbejdet. Opbakningen demonstrerer produktets relevans og de deltagende kommuners seriøsitet.

For en OS2-løsning på niveau 2 er derfor gældende:

  • Ideen / løsningen bør have tværkommunal potentiale
  • Accept fra lokal linjeledelse

Niveau 3

For N3 er gældende at der skal være et ophæng til de nationale strategier. Det betyder at projekterne/ produkterne skal understøtte kommunerne i realisering af de kommunale krav og mål opstillet i de nationale strategier. 

Projekterne/ produkterne vil derfor ofte indgå i en sammenhæng med centrale initiativer eks. KOMBITs monopolbrud.

For en OS2-løsning på niveau 3 er derfor gældende:

  • Ophæng til nationale strategier er til stede

Relevans – produktniveauer for OS2-projekter og -produkter

Dokument
Forfatter: Rasmus Frey