Byg stærke fællesskaber

Byg stærke fællesskaber

Guiden handler om, hvordan du bygger et stærkt fællesskab omkring dit projekt, som kan opfordre folk til at bruge og bidrage til dit OS2-projekt.

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

Klar til succes

Få folk til at føle sig velkommen

Dokumentér, dokumentér, dokumentér

Vær tilgængelig

Giv dit netværk et sted at mødes

Byg et større netværk

Konfliktløsning

 

Klar til succes

Du har offentliggjort dit projekt, du er ude og sprede det glade budskab og folk tjekker det ud. Så hvordan får du dem til at blive?

Et stærkt fællesskab er en investering i dit projekts fremtid og ry. Hvis dit projekt er i sin spæde start, så giv dine første bidragsydere en positiv oplevelse. Det gør det nemmere for dem at komme tilbage.

 

Få folk til at føle sig velkommen

Forestil dig dit projekt som en tragt med mange brugere, få maintainere og en mellemgruppe af bidragsydere i midten. Teoretisk set ønskes, at én i toppen af tragten (en potentiel bruger) bevæger sig ned til bunden (en aktiv maintainer). Din opgave er at mindske enhver modstand på ethvert trin igennem bidragsyderstadiet. Det får folk til at føle sig mere tilskyndet og motiveret til at gøre mere.

Start med at have dokumentationen på plads. Gør det nemt for andre at bruge dit projekt ved at lave en venlig README og klare eksempler på kode. Det gør det nemmere for bidragsydere at starte i dit projekt. Gør det klar hvordan andre kan bidrag til dit projekt i din CONTRIBUTING fil og hold dine issues up-to-date.

God dokumentation inviterer folk til at interagere med dit projekt – dårlig dokumentation gør det modsatte.

Derudover kan du byde velkommen til nye, der finder og starter på dit projekt og tak dem for interessen.

Vær til at få fat i. Besvar de beskeder/kommentarer du får. Hvis du ikke har besvaret et issue inden for en måned, har de sikkert allerede glemt om deres spørgsmål og dit projekt.

Vær åben overfor typen af bidrag du accepterer. Mange starter småt. Lad folk bidrage med det, de vil.

Hvis du er uenig med en bidragsyder, så tak dem for idéen og forklar hvorfor det ikke passer ind i projektets mål og vision. Eventuelt send et link til relevante dokumenter.

 

Mens brugen af en professionel leverandør mindsker dette, så er størstedelen af open source bidragsydere på det store internet ”forbipassende bidragsydere”. Det skal forstås som folk der bidrager fra tid til anden, ikke regelmæssigt. Den type bidragsyder har ikke tid til at komme fuldt up-to-date med dit projekt, så du bliver nødt til at gøre det nemt for dem at bidrage.

Når du styrker fællesskabet, så tager det et pres fra dig for at gøre at selv. Det samme gælder, når du opdyrker et godt forhold til en leverandør. Den er på den måde også en investering i dig selv.

 

Dokumentér, dokumentér, dokumentér

Når du starter et ny projekt, kan det føles naturligt at holde dit arbejde privat. Men open source trives, når du dokumenterer din proces offentligt. Jo mere du skriver ned, desto mere kan folk deltage på rejsen. Og du får måske noget, du ikke vidste, at du manglede.

At skrive ting ned er mere end bare teknisk dokumentation. Hver gang du synes, at du har brug for at skrive noget ned, så overvej om du kan gøre det offentligt. Vær transparent omkring dit mål, hvordan du kommer derhen, hvilken type bidrag du er på udkig efter, hvordan de skal gennemses og hvordan du laver visse beslutninger.

Derfor har OS2s hjemmeside en mulighed for at skrive beskrivelsen af et projekt og at uploade dokumenter med mødereferater eller tilslutningsaftaler. Den mulighed tilskynder OS2-sekretariatet, at I tager. Gennemsigtighed er en vigtigt del af OS2s virke.

Og ikke mindst, dokumentér dit arbejde i pull requests markeret, så andre kan se, at du eller leverandøren er i gang med at arbejde på det issue. Det får folk til at føle sig mere involveret i processen.

 

Vær tilgængelig

Som du promoverer for dit projekt og flere vil bidrage, vil der også være et krav om feedback. Bidragsyderne vil måske have spørgsmål for dig eller mangle hjælp til at starte. Prøv at være tilgængelig, når nogen sender et issue ind, angiver en pull request eller stiller et spørgsmål. Når du svarer hurtigt, føler folk at de er del af en dialog og de bliver mere begejstrede for at deltage.

Selv hvis du ikke kan gennemse spørgsmålet med det samme, er det en hjælp at anerkende spørgsmålet hurtigst muligt.

 

Giv dit netværk et sted at mødes

Der er to centrale grunde til at give netværket et sted at mødes.

Første grund er for dem. Du skal hjælpe folk med at lære hinanden at kende. De vil under alle omstændigheder finde sig et sted at interagere, så hvorfor giver du dem ikke et godt og offentligt sted, hvor alle kan være med.

Anden grund er for dig selv. Hvis du ikke giver folk et offentligt sted at tale, vil de tale direkte til dig. Jo mere populært dit projekt bliver, desto mere overvældende bliver strømmen af mails til din indbakke.

Offentlig kommunikation kan være så simpel som at opfordre til at åbne et issues i stedet for at emaile direkte til dig. Og igennem OS2 kan du også få nyheder ud i nyhedsbrevet, på Twitter eller LinkedIn. Du kan også planlægge netværksarrangementer i samarbejde med OS2s sekretariat.

Og følsomme oplysninger skal selvfølgelig aldrig sendes via offentlige kanaler.

 

Byg et større netværk

Som dit netværk vokser – hvis du plejer det – er der måder, hvorpå fællesskabet kan gro og (for)blive skabende og konstruktiv.

Væk med den dårlige stil

Ethvert populært projekt vil på et tidspunkt tiltrække nogen, som ønsker at gøre skade frem for at hjælpe. Det kan være nogen, der starter ligegyldige diskussioner, brokker sig over trivielle elementer eller mobber andre i netværket. Det bedste, du kan gøre, er at have en nul-tolerance politik overfor den type. Hvis de får lov til at blive, kan de betyde, at andre går.

Jævnlige diskussioner over ligegyldigheder eller trivielle aspekter af dit projekt, distraherer andre og dig selv fra at holde fokus på det vigtige. Nye potentielle bidragsydere kan komme til og se den slags samtaler og det kan holde dem fra at deltage.

Når du ser negativ adfærd i dit projekt, så påpeg det offentligt. Forklar venligt, men bestemt hvorfor den type adfærd ikke er acceptable. Hvis problem fortsætter, må du bede dem om at forlade projektet. Brug OS2s code of conduct som et centralt dokument i de samtaler.

Mød bidragsyderne der hvor de er

God dokumentation bliver kun vigtigere, som dit projekt og netværk gror. Løse bidragsydere, som ikke er bekendte med dit projekt, kan læse din dokumentation og hurtigt få den kontekst, de skal bruge. Det gælder bade i din projektbeskrivelse, din CONTRIBUTING file og i issues. Det får folk til at føle sig velkommen på hver eneste skridt på rejsen.

Del lederpositionen

Folk er begejstrede for at bidrage til et projekt, når de føler ejerskab. Derfor har OS2 koordinationsgrupperne, der kan tage presset fra de lokale kontaktpersoner i de offentlige myndigheder og samtidigt føre deres udviklingsønsker videre. Det betyder ikke, at alle kan ændre på projektets vision, men at det er muligt at blive hørt.

 

Konfliktløsning

Jo mere populært dit projekt bliver, desto flere vil være interesseret i hvilke beslutninger du tager. Selv hvis du ikke har et stort netværk af bidragsydere, men mange brugere, så vil folk være interesseret i, hvad du beslutter og hvad de selv mener, er det rigtige for projektet.

Hvis du har dyrket et venligt og respektfuldt fællesskab og dokumenteret dine processer åbent, skulle det være muligt at nå til enighed i netværket. Men nogle gange løber du ind i noget, som er lidt sværere at løse.

Sæt grænsen venligt

Hvis dit projekts netværk kæmper med en vanskelig opgave, kan bølgerne gå højt. Når folk bliver vrede eller frustrerede, kan det gå ud over andre eller dig selv.

Dit job som manitainer er at sørge for, at disse situationer ikke eskalerer. Selv hvis du har en stærk holdning til emnet, så prøv at tage rollen som moderator i stedet for at springe direkte ind i kampen selv. Hvis nogen er ondskabsfulde eller monopolisere samtalen, så handl med det samme for at holde diskussionen produktiv og civiliseret.

Vær et godt eksempel ved at forblive rolig selv, når du er skuffet, bekymret eller lignende. Det er ikke let, men det viser lederskab at styre dit temperament og forbedre fællesskabet. Internettet vil takke dig.

Dit projekts README er en grundlov

Dit README er stedet, hvor du fastsætter dine mål, produkt vision og vejen dertil. Hvis folk bliver for fokuseret på at diskutere en petitesse, kan det være en hjælp at se tilbage i README for at tale om den højere vision.

Fokuser på rejsen, ikke destinationen

Nogle projekter bruger stemmesedler til at træffe store beslutninger. Mens det umiddelbart ser smart ud, har stemmeprocessen en tendens til at fremhæve beslutningen, så deltagerne glemmer at lytte til hinanden bekymringer. Det kan også blive meget politisk at stemme, så medlemmer i netværket føler sig presset til at stemme på en bestemt måde.

Men andre gang er det nødvendigt at stemme for at nå en endelig beslutning. Prøv alligevel at være så konsensussøgende, som du kan i din tilgang til dit projekts open source netværk. I en konsensussøgende proces er det nemmere for et flertal at lufte deres bekymringer, fordi de føler sig hørt. ”Konsensussøgende” er anerkendelsen af, at et fællesskab måske ikke når det perfekte svar, men at det prioriterer at lytte og diskutere.

Selv hvis du ikke adopterer en konsensussøgende tilgang som projekt maintainer, er det vigtigt, at folk ved, at du lytter til deres spørgsmål og bekymringer.

Lad være med at beslutte noget for hurtigt for at få det overstået. Sørg for at alle føler sig hørt og al nødvendig information er ude i det offentlige projektrum, før der tages en beslutning.

Hold samtalens fokus på handling

Diskussion er vigtigt, men det er essentielt at holde øje med forskellen på produktiv og uproduktiv samtale. Opfordr til diskussion der aktivt bevæger sig mod en løsning. Hvis det bliver tydeligt at samtalen bevæger sig væk fra emnet, at hug bliver personlige eller at folk brokker sig og mikroskopiske detaljer, så er det tid til at lukke samtaletråden ned. Alt andet er en stiltiende accept af dårlig opførsel.

Open Source Guide påpeger:

Hver gang du eller påpeger noget, så spørg dig selv: ”Hvordan bringer det her os tættere på en løsning?”

Hvis samtalen glider af sporet, så spørg gruppen: ”Hvordan bringer det har os tættere på en løsning?”

Hvis samtalen tydeligvis ikke kommer nogle steder, hvis der ikke er en oplagt handling at tage eller hvis det nødvendige allerede er gjort, så luk det issue og forklar hvorfor du gjorde det.

Vælg dine kampe med omhu

Kontekst er vigtigt. Overvej hvem der er involveret i diskussion og hvordan de repræsenterer resten af netværket. Vil alle blive sure over eller engagerede i det issue? Og husk de stiltiende medlemmer.

Er det en enkelt person, som er irriteret over det? Hvis det issue kun påvirker en lille gruppe mennesker, må du prioritere det efter det. Er det et gentagende problem uden klar løsning, så henled til tidligere issue og luk tråden.

Find en tiebreaker

Meget kan løses med god attitude og klar kommunikation, men i konflikter, hvor parterne begge er urokkelige, kan det være nødvendigt at finde en gruppe eller et individ, som kan virke som tiebreaker.

Tiebreaker kan være den primære maintainer af projektet eller en mindre gruppe mennesker som beslutter baseret på stemmeflertal. Idealt set skal du identificere en tiebreaker og processen og skrive det ind i en GOVERNANCE fil, før du står og skel bruge det.

Tiebreaker er en sidste udvej. Uoverensstemmelser er en mulighed for, at dit netværk kan vokse og lære. Tag den mulighed, når den viser sig.

 

 

Et godt fællesskab i netværket er en vigtig grund for manges open source engagement. Derfor er det helt centralt at dyrke stærke fællesskaber.

Om vejledningen

Om samlingen

Log ind

CAPTCHA
Da vi ikke har en robot til at slette spam forsøger vi at sikre os. Dette spørgsmål er en test for at se om du er en menneskelig besøgende.