Sådan får du et produkt ind i OS2 (Kommuner)

Sådan får du et produkt ind i OS2 (Kommuner)

Står du med et færdigt produkt eller projekt, du gerne vil have ind i OS2, så følg denne vejledning - enten her på siden eller på pdf

 

Trin 1: Styr på formalia

Du skal kontakte OS2-sekretariatet for at få vurderet, om der er et match til OS2-fællesskabet, og vi skal sikre, at formalia er på plads ift. governancekrav.

På forhånd kan du forholde dig til denne formular

. Formularen indeholder spørgsmål, man skal forholde sig til ved et produkt. Ved selv at forholde sig til disse krav, er det nemmere for OS2 at afgøre, om spillereglerne er på plads.

I vores governance står der desuden, at vi har tre niveauer, 1, 2 og 3. Hvis det er et projekt, der passer på niveau 1, er det sekretariatet, der afgør, om det kan ligge i OS2, og de orienterer bestyrelsen herom. Ligger projektet på niveau 2 eller 3, skal det derimod godkendes af bestyrelsen.

 

Trin 2: praktisk ting – værktøjerne

Dette trin udføres i samarbejde med sekretariatet. Vi skal have en klar aftale med de leverandører, der er involverede. Derfor skal I forinden sikre, at I har en forankring af produktet hos mindst én leverandør.

Derudover skal vi have styr på de værktøjer, vi bruger i OS2. Vi skal have projektet oprettet i Jira, give de rigtige personer adgang, oprette projektet på hjemmesiden, og sikre at de rigtige personer har adgang. Derfor skal I forholde jer til:

  • Hvem har rettighed?
  • Hvem er kontaktperson?
  • Hvem er ansvarlig i den enkelte kommune for produktet?

Sidst, men ikke mindst, skal vi sikre, at koden bliver overdraget, så den ligger i OS2’s github repocetory.

 

Trin 3: Styr på organisering

Vi skal sikre os, at vi får skabt en koordinationsgruppe, altså nogen der har produktejerskab og de koordinerende ansvar. Er produktet på niveau 2 eller 3, skal I også forholde jer til at etablere en styregruppe. Tænk derfor gerne over det på forhånd – hvem bør sidde i vores koordinationsgruppe og styregruppe – i såfald de etableres. Koordineringen af et projekt kan også godt varetages af én enkelt person (snak med sekretariatet).

I kan evt. ligge en mødeplan, så I har faste møder, der ligger, måske 4 gange om året. I skal også tænke over, om projektet har behov for faggrupper, fx arkitekturgrupper osv.

 

Trin 4: Kommunikation

Vi skal gerne sikre, at OS2’s medlemmer bliver opmærksomme på produktet/ideer. Derfor skal vi i samarbejde med sekretariatet måske afholde et infoarrangement og ligge en plan for, hvad man gerne vil udsende af informationsmateriale.

I skal sørge for, at vi har en roadmap – altså en plan for vedligehold og videreudvikling af løsningen. Forhold jer til, hvordan I får lavet en roadmap, hvor I overvejer, hvad I gerne vil, og hvad I har af løsninger i fremtiden.

 

Trin 5: Løbende dialog

I skal sikre en løbende dialog og koordinering med OS2’s sekretariat.

 

Så er produktet flyvende i OS2-regi.

Log ind

CAPTCHA
Da vi ikke har en robot til at slette spam forsøger vi at sikre os. Dette spørgsmål er en test for at se om du er en menneskelig besøgende.