Brug pengene fornuftigt og opbyg en god relation

 1. Undersøg om andre har samme behov, f.eks. via OS2 eller dit netværk.
   
 2. Hold fokus på, 'hvad er behovet som skal løses'.
   
 3. Tegn mockups på papir, hvad tænker du, hvordan skal det hænge sammen. Det gør det nemmere at stille krav efterfølgende. Hvordan tænker du flowet for løsningen.
   
 4. Tag kontakt til leverandør, gør det klart fra start, at resultatet skal kunne deles (Open Source). Brug gerne OS2 netværket af leverandører. Så har de allerede underskrevet et code of conduct, og de har de rette forudsætninger for at lave en løsning, som kan deles.
   
 5. Afklaringsworkshops med leverandør. Udgangspunkt er mockups.
  Nedbrydning af opgaven i delementer som kan prioriteres og gøres håndterbare. Tænk MVP (Minimum viable product), lav noget som fungerer for at afklare processen og løbende blive mere skarp på krav, flow og endelig løsning.
   
 6. Omskriv afklaringen til testbare checklister. Beskriv hvert enkelt element som et punkt på en liste som muliggør at verificere, hvad man ønsker, og hvad der er aftalt. Gør det så konkret som muligt, gerne med henvisning til mockups. Det er også i orden at vide, at elementer afventer at blive aftalt.
  Opgaven er nu omsat til noget som er nemmere at estimere for leverandøren.
   
 7. Få estimater og priser på opgaven, og aftal prioriteringen af opgaverne.
  Vær klar over, at noget kan være mere komplekst end først antaget. Vær derfor parat til at afsætte tid til afklaring før endelig beslutninger træffes. Vær klar til løbende at kunne lave ændringer i prioriteringen.
   
 8. Du som kunde skal være til rådighed hele tiden i hele projektforløbet. Du skal være i stand til at træffe beslutninger og prioriteringer. Gør det klart.
   
 9. Gør det klar for leverandøren, at du hellere vil spørges et par gange for meget end for lidt. Hellere være sikker frem for at antage. Dette gør at for mange tilbeløb undgås.
   
 10. Åben og ærlig er en forudsætning. Der skal være en fælles forståelsesramme i kommunikationen. alle parter skal kunne forstå hinanden. Gør det klart for leverandøren, hvilket sprog du taler (teknisk, forretning, andet).

 

Print disse råd i pdf:

Forfatter: Charlotte Heikendorf