Afgrænsning af begrebet 'non-funktionelt krav' – OS2kravmotor

Dokument
Emne: OS2-produkt

Definition på funktionelt krav er:

  • Omfatter funktionalitet som systemet skal stille til rådighed for slutbrugeren.

Non-funktionelle krav er derfor:

  • Det fundament som de funktionelle krav ikke anvendes på.
  • Alt der ikke umiddelbart har noget med slutbrugerens brug af løsningen.
  • Hvis ikke et menneske kan interagere er det et non-funktionelt krav.
  • Supplere med områder (kategorier fra kravmotoren).
  • Et krav der kan genbruges på tværs af systemer.

 

Ovenstående er besluttet af OS2kravmotor kravredaktionen på møde d. 13/3 2018.

Afgrænsning af begrebet 'non-funktionelt krav' – OS2kravmotor

Dokument
Emne: OS2-produkt
Forfatter: Rasmus Frey