Leverandør, hvad skal du vide om at være leverandør i OS2 (kort beskrivelse)

Dokumentsamlingen

OS2 er en forening for offentlige myndigheder, der gennem udvikling af behovsdrevne it-løsninger arbejder for at skabe bedre og billigere it for slutbrugerne. Vi arbejder sammen om at formulere behov og krav, som udføres af en OS2-leverandør. Alle resultater i OS2 offentliggøres efterfølgende som Open source.

Leverandørerne er en vigtig del af OS2-fællesskabet og kvalificerer sig til at deltage i fællesskabet ved at underskrive en partneraftale, hvori man tilkendegiver at ville udvikle løsninger til OS2-fællesskabet baseret på open source metoden. OS2-fællesskabets løsninger er alle offentliggjort på open source licens og der må derfor ikke være leverandørafhængighed eller lukket kildekode.

 

Intet vendor lock-in

I OS2 skal leverandørerne kunne arbejde sammen. Vi har en ambition om at tilknyttet flere leverandører til et projekt og vi ønske at bevare muligheden for at konkurrenceudsætte opgaverne. Et eksemple på et produkt med flere leverandører tilknyttet kunne være en udviklerleverandør, en kvalitetssikringsleverandør og en driftsleverandør.

OS2 arbejder med niveauer i governance-modellen. Disse angiver modenheden af it-løsningen både i forhold til organisering (community) og kvalitet. På niveau 2 og 3 (hvor produktet er mere modent) er der f.eks. anbefalinger om at tilknytte en leverandør til kvalitetssikring af kode og dokumentation. Vi mener det er sundt at vi kvalitetstjekker hinanden arbejder. Derved bliver det muligt for andre at videreudvikle samt at drifte løsningen.

 

Kompleksitet og opbakning

Jo mere kompleks et produkt, desto flere krav stiller OS2 til leverandøren. Det er derfor en fordel at være fortrolig med niveauerne og open source metoden generelt. På vores OS2viden portal findes mere info om dette. Samtidigt er det værd at være klar over at god kode og dokumentation ikke er eneste krav. Opbakning om løsningen fra de offentlige myndigheder er meget vigtigt. Produktet skal kunne tages i brug og have opbakning og interesse fra de offentlige myndigheder ellers kan OS2 ikke tage imod det. Uden vil det som leverandør også være svært at få en god forretning ud af samarbejdet.

 

Mindre, modulære produkter

OS2-produkter skal være mindre og modulære produkter. OS2 ønsker ikke at tage monopol, tværtimod. Derfor skal leverandørerne være opmærksomme på at skabe mindre produkter med brugbare snitflader til de offentlige myndigheders eksisterende it-infrastruktur.

 

Klassiske adgange til fællesskabet

OS2 arbejder grundlæggende med fire måder at modtage/udvikle produkter.

  1. De offentlige myndigheder har et behov, som markedet ikke dækker. De udvikler kravspecifikation, crowdfunder og inddrager en eller flere leverandører, gerne ved et udbud/tilbudsrunde.
  2. En koordinationsgruppe/styregruppe kontakter en leverandør til at lave en delopgave for et OS2-produkt. Dette kan være udvikling, code review, rådgivning, drift, hosting og support.
  3. En leverandør ser et behov hos offentlige myndigheder og pitcher en løsning til fællesskabet. Det er derfor muligt for en leverandør at invitere til et møde eller større arrangement i OS2-regi og sekretariatet vil være behjælpelige med dette, når det passer ind i OS2s rammer.
  4. En offentlig myndighed udvikler en it-løsning sammen med en leverandør og overleverer resultatet til OS2-fællesskabet.

 

Det er vigtigt at notere sig at OS2-sekretariatet gerne vil hjælpe alle initiativer, der støtter op om at løse behov for de offentlige myndigheder og som passer med OS2s rammer og formål.

Leverandør, hvad skal du vide om at være leverandør i OS2 (kort beskrivelse)

Dokumentsamlingen
Ejer: OS2-sekretariatet
Version: 1.1
Godkendelsesdato:
Revisionsdato: